Všetkým prajem krásny deň! ❤️

Stručné dejiny slovenského pivovarníctva

To, že je pivo naším zlatým klenotom, dokazuje jeho precízny spôsob prípravy, resp. výroba piva prierezom slovenských dejín. Pivo poznáme z histórie nielen ako obľúbený nápoj poddaných a šľachty, ale neskôr aj ako výhodný obchod, získavanie privilégií na jednej a obmedzenie výroby piva doma na druhej strane. Významné medzníky v pivovarníctve sa vzťahujú aj na to, z čoho sa vyrába pivo v tom-ktorom historickom období alebo regióne. Viac  z dejín slovenského piva sa dočítate už v tomto blogu!

Aká bola tradícia výroby piva na Slovensku?

Stručné dejiny slovenského pivovarníctva 

Bežne si výrobu piva spájame s pridávaním chmeľu. O tom však máme prvé zmienky na Slovensku

až od 16. storočia. Udržiavanie chmeľových záhrad bolo pre poddanstvo dosť náročné aj po finančnej stránke, nehovoriac o tom, ako bolo nutné pozemok s chmeľom ohradiť.

Výrobu chmeľového piva ovplyvňovalo aj povinné odovzdávanie približne 8 meríc, inak sa na obec vzťahovali povinné finančné doplatky. Poddaným sa v obciach dosť obmedzili práva spojené s varením piva približne v 18.storočí. To podnietilo znížený záujem o pestovanie chmeľu. Keďže poddaní nestačili odovzdávať peňažný poplatok, chmeľnice sa postupne aj z tohto dôvodu presúvajú na panstvá. Ešte za čias Uhorska bola najvýznamnejšia chmeľnica v Báčke. Okrem nej poznáme panské chmeľnice v Zborove, Bratislave, na Spiši, vo Vyšnom Kubíne v Bardejove atď.

Tradične bola kombinácia jačmeňa, ovsa, prosa, raži a pšenice najznámejšou v rámci toho, z čoho sa vyrába pivo u nás. Výroba piva spočívala v namáčaní zŕn vo vode, v následnom sušení, aby vznikol slad. Pomletý sa varil, aby vznikla usadenina, ktorá sa ďalej využívala na kvasenie piva. Veľmi silné, ale podľa mnohých najlepšie pivo pochádza práve z jačmenného sladu.

Významné historické udalosti z dejín slovenského piva od raného stredoveku

Výroba piva na Slovensku bolo v tomto období prácou poddaných, mníchov a šľachty v obciach. Potvrdzujú to napríklad spisy za vlády kráľa Ladislava IV. približne okolo roku 1270. Ďalší rozmach zaznamenáva slovenské pivovarníctvo okolo roku 1650.  V tomto období bola výrobou piva známa takmer každá väčšia obec. Jednou z výhod bola nízka daň na pivo, no ďalšie legislatívne úpravy na seba nenechali dlho čakať.   

Zmeny nastali v 18. a 19. storočí, spojené nielen s vysokou daňou, ale aj postupným sústredením pivovarov a sladovníctiev do miest. Práve mešťania disponovali jedným zo základných práv, právom na varenie piva.

Na vidieku právo variť pivo mala šľachta – tá ho považovala aj za dobrý zdroj príjmov. Obchodné hry s pivom spočívali taktiež v tom, že im pivovary umožnili spracovať (a speňažiť) zvyšky úrody potrebnej na výrobu piva. Skvelý obchod pre šľachtu obmedzil právo variť pivo poddaným, neskôr ho už nemohli ani čapovať.

Najúspešnejšie pivovary sa nachádzali v Ružomberku, Beluši, v Rimavskej Sobote, v Gelnici a Martine. Pivovar v Ilave a v Bytči si svoju tradíciu výroby piva úspešne udržiava od 16. storočia až dodnes.

Pivovarníctvo vyžadovalo maximálnu odbornosť, s čím súvisel rozvoj remeselných odvetví pivovarníkov a sládkov. Rozvoj šľachtického pivovarníctva tak vzrastal, že v polovici 19. storočia je na našom území prevažná časť uhorských pivovarov (z celkového počtu okolo 300).

Zmodernizovaný pivovarnícky priemysel na prelome 19. storočia

O štruktúrovanom pivovarníckom priemysle možno uvažovať od polovice 19. storočia. Výroba piva sa skoncentrovala výlučne do miest vo väčších fabrikách. Technické doplnky na využívanie pary pri varení alebo strojové chladenie piva, žiaľ, položili na lopatky výrobu piva doma a aj v ďalších menších fabrikách.

Pivo ani po modernizácii nedosahovalo významné priečky v spotrebe. Zmeny nastali približne od 50. rokov 20. storočia, keď sa pivovarníctvo ďalej rozširovalo a postupne sa budovali nové učňovské strediská (v Bratislave, Topoľčanoch).

A ako je tomu dnes? Pivo sa stáva pre mnohých relaxáciou a pozitívnym životným štýlom. Odhaľujeme jeho ďalšie funkčné kvality – využívame ho nielen na priamu konzumáciu, ale aj ako ingredienciu k vareniu, súčasť v kozmetike alebo na veselé darčekové predmety.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.